Ako na pokládku dlažby?

Súčasťou každého rodinného domu sú určite spevnené plochy, ktoré nám skrášľujú dvor. Tak nazývame všetky chodníčky, terasy, či parkoviská. Treba si však dať pozor, aby tieto plochy vyzerali pekne na pohľad a zároveň boli dostatočne pevné.

Základom dobrej položenej dlažby je preto podkladová vrstva. Ak zlyháte pri nej, dlažba nemusí byť bezpečná a ani vkusná. Jej kvalita takisto závisí aj od dlaždíc, ktoré sa rozhodnete pokladať – od ich tvaru, typu ako aj vlastností.

Ako teda začať?

Základom je namerať si rozmer plochy, s ktorou budete pracovať, aby ste si mohli zaobstarať presný počet dlaždíc a obrubníkov na realizáciu. Je však treba myslieť na to, že niektoré dlaždice sa pri práci pília alebo sa môžu poškodiť. Je preto dobré si zadovážiť asi o 5% viac materiálu, ako ste si pôvodne namerali.

Ďalší dôležitý bod sú priaznivé poveternostné podmienky. Zámkovú dlažbu je totiž potrebné klásť za pekného počasia a do suchého podkladu.

Ako na správnu podkladovú vrstvu?

Podkladovej vrstve sa odborne hovorí nosná vrstva. Táto vrstva je uložená na základovej zemine. Ak tento základ nespravíte ako treba, rátajte s tým, že zopár dažďov vašu prácu úplne zničí. Preto treba myslieť aj na to, že správny podklad musí prepúšťať zrážkovú vodu.

Pre podkladovú vrstvu zámkovej dlažby je potrebné urobiť jamu s priečnym sklonom asi 1,5% až 3% a s hĺbkou približne 30 cm. Budúca dlažba by mala mať aj pozdĺžny sklon a to približne 0,5,%. Tento sklon sa tvorí pri zhutňovaní základného podložia.

Aby ste dosiahli pevnosť dlažby, je dobré okraje upevniť obrubníkmi osadenými do betónového základu. Obrubníky rámujú pripravenú plochu, ich horná hrana je o kúsok vyššie ako je okolitý terén, prípadne môže byť zarovno s terénom.

Dlažbové lôžko

Dlažbové lôžko je ďalším krokom k výsledku. Nanáša sa na podkladovú vrstvu upevnenú obrubníkmi. Dlažbové lôžko je jemný štrk frakcie 4/8 mm, ktorým sa vysype pripravená plocha do hrúbky okolo 5 cm. Sťahovacou latou potom vytvoríte rovnú plochu. Dajte si však pozor, aby bola všade rovnako hrubá.

Ukladanie zámkovej dlažby

Dlaždice ukladáme v pravidelných rozostupoch, s asi 5 mm medzerou, a tak, aby sa vzájomne nedotýkali. Môžete si pomôcť natiahnutou šnúrou.

Dlažbu ukladajte približne 1 cm nad úroveň požadovanej plochy. Je to z dôvodu, že dlažba klesne pri zhutnení vibračnou doskou.

Posledný krok – škárovanie

Medzery medzi dlaždicami vyplníte škárovacím materiálom – jemným pieskom s obsahom kremíka. Dlažbu zhutníte vibračnou doskou, a to raz v pozdĺžnom a raz v priečnom smere. Následne zase doplňte škárovací materiál do medzier.

Po asi 2 týždňoch treba skontrolovať, či sa v medzerách neusadil piesok. Následne môžete prebytočný piesok z dlažby zamiesť a máte hotovo.

Kladenie zámkovej dlažby nie je veľmi náročná práca, ale vyžaduje si určitú mieru zručností a praxe. My v PEMAL, s.r.o. máme profesionálov, ktorí túto prácu spravia kvalitne a rýchlo. Preto neváhajte a ozvite sa nám.