Ako si namiešať maltu doma?

Základ každej stavebnej práce je malta a betón. Ako však dosiahnuť tú správnu konzistenciu a kvalitu? Ako si viete sami doma namiešať maltu? V tomto článku prinášame zopár rád.

Hlavným kritériom pri výrobe malty je najmä úspora času, množstvo použitého materiálu a takisto aj cena.

Pomer je základ

Vyrobiť sa dá vápenná malta, vápenno-cementová malta, sadrová či vápenno-sadrová alebo cementová malta.
Štruktúru každej malty určíte pomerom miešania jej zložiek. Pre výrobu malty budete potrebovať piesok, cement a vápenný hydrát. 

Na stavenisku sa čerstvá malta mieša v miešačkách s núteným obehom alebo v samospádových miešačkách. Čas miešania nemá byť menší ako 2 minúty od zmiešania všetkých zložiek.
Množstvo zložiek závisí od požadovanej pevnosti a použitia malty.

Typy mált

Typ maltyPomerUrčenie
Vápenná maltavápenná kaša a piesok v pomere 1:3 až 1:6murovanie v suchom prostredí;
na vnútorné omietky;
z hydraulického vápna môžu byť aj vonkajšie omietky
Vápenno-cementová maltapiesok, vápno, cement v pomere 3:1:1  rýchlejšie tuhne a tvrdne, má vyššiu pevnosť ako vápenná;
murovanie nosných konštrukcií;
vonkajšie aj vnútorné omietky;
potery
Vápenno-sadrová maltanastavovaná sadrou v pomere 1:1,5 až 1:5Sadra urýchľuje tuhnutie a zvyšuje pevnosť;
vnútorné omietky;
len do suchého prostredia
Sadrová maltavýlučne sadra alebo sadra s pieskom v pomere až 1:3 na omietky a 1:4 na murovanievnútorné omietky;
štukatérske práce priečky; elektroinštalačné práce, atď.
Cementová maltacement a piesok v pomere 1:2 až 1:7namáhané murivo;
pri rekonštrukčných prácach;
na omietky vo vlhkom prostredí

Vyrobiť či kúpiť?

Samozrejme, najľahším spôsobom je zmes kúpiť. Ale ak si dokážete namiešať maltu na murovanie sami, budete na seba pyšný, že ste dokázali opäť niečo nové. Ak doma disponujete potrebnými surovinami na namiešanie malty, výroba zmesi vás vyjde omnoho lacnejšie, než tá kúpená. Pravdaže, len v tom prípade, ak sa nebavíme o žiadnej náročnejšej stavbe. 

Pri náročnejšej výstavbe je vhodné hotový čerstvý betón objednať napríklad prostredníctvom našej spoločnosti PEMAL, s.r.o.. Zabezpečíme Vám včasnú a kvalitnú dodávku potrebnej zmesi.