Hodnoty spoločnosti

Kvalita

Za roky našej existencie sa neustále snažíme zvyšovať množstvo, úroveň a kvalitu poskytovaných služieb.

Bezpečnosť

Naše dlhoročné skúsenosti pomohli vyvinúť kultúru bezpečnosti, ktorá je poháňaná dobrým vedením, plánovaním, komunikáciou a odstraňovaním nebezpečenstva.

Dodržanie termínov

Snažíme sa investovať do profesionalizácie personálu a rozšírenia vozového parku, aby sme dopomohli k riadnemu dodržaniu termínov odovzdania.

Dobré vzťahy 

Aj naďalej posilňujeme naše obchodné vzťahy, ktoré si nesmierne ceníme. Medzi našich obchodných partnerov zaraďujeme firmy ako COLAS Slovakia a.s.,CRH (Slovensko) a.s., Ladce Betón s.r.o. alebo Stavebniny DEK s.r.o..

Ďalej sa usilujeme o udržanie dobrých vzťahov s našimi zamestnancami, dodávateľmi a odberateľmi, ako aj o udržanie priaznivej povesti.