Naše služby

Naši klienti vedia, že sa na nás môžu spoľahnúť. V ponuke máme širokú ponuku stavebných, výkopových a zemných prác. Takisto poskytujeme služby v nákladnej doprave.

Zemné a výkopové práce

 • výkop základových jám
 • hrubé terénne úpravy
 • hutnenie výkopov, násypov
 • hutnenie podkladových vrstiev pod spevnené plochy – parkoviská, chodníky, komunikácie
 • úprava štrkov pod betónové podlahy
 • výstavba parkovacích plôch
 • zrovnávanie konštrukčných vrstiev
 • demolácie starých budov a betónov hydraulickým kladivom

Stavebné práce

 • dodávka a spracovanie betónových zmesí
 • výstavba a rekonštrukcia spevnených plôch
 • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, obslužných komunikácií, lesných ciest
 • výstavba a rekonštrukcia chodníkov
 • výstavba a rekonštrukcia rodinných dvorov
 • kladenie betónových výrobkov – obrubníkov, dlažieb, palisád, debniacich tvárnic, žľabov, atď.
 • viazanie železa
 • výstavba oporných múrov – monolitických, gabiónových, použitím debniacich tvárnic
 • realizácia základových dosiek rodinných domov na kľúč.

Nákladná doprava

 • doprava betónu autodomiešavačmi
 • široký sortiment betónových zmesí
 • doprava sypkých materiálov sklápacími vozidlami