Naša práca

Naša spoločnosť je profesionálnym stavebným partnerom s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Poskytujeme komplexné služby zamerané na výstavbu a rekonštrukciu inžinierskych a cestných stavieb, recykláciu stavebných odpadov, rekonštrukciu chodníkov, zveľaďovanie verejných priestranstiev, budovanie parkovísk, cyklotrás a mnohého ďalšieho podľa požiadaviek klientov. 

Naším cieľom je poskytnúť odberateľom vysoko kvalitné a spoľahlivé služby, a to najmä vďaka našim odborníkom a ich bohatým skúsenostiam a profesionálnemu prístupu. Našu prácu charakterizujú precíznosť, odborné znalosti a zodpovednosť.

K našim významným prácam možno zaradiť spoluúčasť na rekonštrukcii Mierového námestia v meste Trenčín, budovanie okolia polyfunkčného bytového domu SITKA, rekonštrukcie miestnych komunikácií či obnovu chodníkov v priľahlých obciach Trenčína. 
Naše úspešné projekty si môžete užívať aj pri jazde na bicykli – po cyklotrasách v obci Opatovce, Ľ. Stárka – k priemyselnému parku, Kožušníckej ulici alebo na Zlatovskej ulici.