Naša práca

Naša spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť v trenčianskom kraji, to znamená, že sa podieľame na zveľaďovaní nášho mesta a okolitých dedín. Medzi naše práce patria rekonštrukcie chodníkov, budovanie parkovísk, cyklotrás, križovatiek, vozoviek a prechodov pre chodcov v meste, ako aj v okolí Trenčína.

K našim významným prácam možno zaradiť spoluúčasť na rekonštrukcii Mierového námestia v meste Trenčín, budovanie okolia polyfunkčného bytového domu SITKA, rekonštrukcie miestnych komunikácií či obnovu chodníkov v priľahlých obciach Trenčína. 
Naše úspešné projekty si môžete užívať aj pri jazde na bicykli – po cyklotrasách v obci Opatovce, Ľ. Stárka – k priemyselnému parku, Kožušníckej ulici alebo na Zlatovskej ulici.