Naša technika

Naše práce si vyžadujú široké spektrum strojov a techniky na úspešné dokončenie projektov. Nami najčastejšie využívané stroje sú: 

  • Rýpadlá, ktoré sa používajú na odstraňovanie zeme a kameňa z miesta, kde sa má stavať. Tieto stroje sa používajú aj na vykopávanie základov stavieb a na rozsiahlejších projektoch na terénne úpravy a odvodnenie.
  • Nákladné autá, využívané na prepravu materiálov, ako sú betón, tehly, drevo a pod.
  • Traktory slúžia na čistenie terénu, vykopávanie základov, prípravu pôdy na stavbu, či prepravu materiálov.
  • Bagre sa taktiež často používajú na vykopávanie základov, výkopov pre kanalizáciu, inštaláciu plynových a vodovodných potrubí, demoláciu starých budov a infraštruktúry a pod. 
  • Stroj na recykláciu stavebného odpadu slúži na rozdrvenie rôznych druhov materiálov, ktoré sú obsiahnuté v stavebnom odpade, a tak pomáha zabezpečiť ich ďalšie využitie. 

Toto je ukážkový výber strojov, ktoré používame pri stavbách. Každý projekt môže vyžadovať rôzne zariadenia a techniky v závislosti od jeho charakteristík, čomu sa samozrejme dokážeme prispôsobiť.